Met het realiseren van Nederlandse zonneparken als doel hebben duurzame energieontwikkelaars Infinergy en Tomorrow Energy de handen ineengeslagen. In eerste instantie neemt Infinergy een zestal te ontwikkelen projekten over met een gecombineerd geïnstalleerd vermogen van zo’n 70 megawatt.

De zonneparken liggen verspreid door Nederland en zijn in verschillende stadia van ontwikkeling. Voor de eerste drie parken is een omgevingsvergunning aangevraagd. Dit zijn Vroenhout in Roosendaal, De Mun in Oss en Zonnepark Zevenaar in Zevenaar, samen goed voor ongeveer 24MW in zonne-energie.

“Samenwerken met een organisatie als Tomorrow Energy past precies in onze bedrijfsstrategie,” zegt Tjiwolt Wierda, directeur van Infinergy. “We zijn gericht op uitbreiden, zowel qua technologie als in de landen waar we actief zijn. In Nederland willen we naast wind op land een portfolio aan zonneparken opbouwen. Met Tomorrow Energy als gevestigde partners kunnen we deze stap zetten, waar beide partijen voordeel van hebben.”

“Infinergy’s investering in onze zonneparken is zeer welkom” vult Hakkan Yildirim van Tomorrow Energy aan. “De financiele armslag die nodig is voor de financiering van duurzame energie is significant. Voor ons is het belangrijk om de risico’s te spreiden die nu eenmaal gepaard gaan met de ontwikkeling en bouw van projekten. In Infinergy hebben we een partner gevonden die ons niet alleen aanvult qua competenties en ambitie, maar die dezelfde doelstelling nastreeft: meer groene stroom in Nederland.”

De partners onderzoeken wat de mogelijkheden tot verdergaande samenwerking zijn.