Infinergy is een ontwikkelaar van medium- en grootschalige wind- en zonne-energieprojecten. We hebben alle kennis en expertise in huis die nodig is voor de ontwikkeling van het juiste project op de juiste locatie. We werken nauw samen met landeigenaren, buurtbewoners, lokale overheden en ontwikkelingspartners om per locatie het best mogelijke project te realiseren. We zijn een succesvolle organisatie van mensen die geloven in het belang van duurzame energie voor een betere toekomst, en we werken hard aan een zo goed mogelijke bijdrage hieraan. Infinergy is actief sinds 2003 en vanaf 2017 zijn we een zelfstandige onderneming.