Het Gebiedsfonds Windpark Ferrum levert een financiële bijdrage van €75.000 aan het verduurzamingsproject ‘Sport voor Energie, Energie voor Sport’ van sportvereniging SV Wijk aan Zee, op voordracht van de Dorpsraad Wijk aan Zee. Het is het eerste project dat vanuit het Gebiedsfonds gefinancierd wordt.
De financiering wordt gebruikt voor de opwekking van duurzame energie voor de club, wat de jaarlijks energiekosten zal helpen verlagen. 84 zonnepanelen gaan worden gelegd en de groene elektriciteit die die gaan leveren wordt opgeslagen in 30 batterijen.

Birgitta van Loon, voorzitter van het Gebiedsfonds: “Het is geweldig dat we met deze gift dit project een flinke zet in de rug kunnen geven. Een mooie stap in de verduurzaming van Wijk aan Zee die tevens door de ondersteuning van SV Wijk aan Zee de gehele gemeenschap te goede komt”.

De verwachte opbrengst van het zonne-energieproject is ongeveer 34.579 kilowattuur per jaar en de verwachte CO2 besparing is ongeveer 12.275 kg per jaar, equivalent aan het verbruik van ongeveer 36.850 liter brandstof per jaar. Het Nova College Beverwijk is betrokken bij het project via een afstudeerproject. De realisatie van deze stap in de verduurzaming van SV Wijk aan Zee zal in april 2023 worden afgerond. Binnenkort opent de volgende inschrijvingsronde voor het Gebiedsfonds via de Dorpsraad Wijk aan Zee, en we hopen op aanvragen voor net zulke positieve initiatieven vanuit de omgeving als die van SV Wijk aan Zee.