Tijdens de raadsvergadering van gisteravond heeft de Gemeente Oss een omgevingsvergunning toegekend aan Zonnepark De Mun, een initiatief van duurzame energieontwikkelaars Infinergy en NRG2All. Het zonnepark heeft een geïnstalleerd vermogen van ongeveer 5 megawattpiek (MWp) en zal per jaar voldoende groene electriciteit produceren voor ongeveer 1300 huishoudens.

Het zonnepark is vergund voor 25 jaar en zal worden gebouwd ten noorden van het nieuwe bedrijventerrein Vorstengrafdonk, tussen de Docfalaan, Vorstengraflaan en Munlaan.

Directeur Eric Bakker: “Over de afgelopen anderhalf jaar hebben we hard aan het projectvoorstel gewerkt. Het resultaat hiervan representeert de juiste balans tussen het opwekken van duurzame energie, inpassing in de omgeving, het versterken van de lokale natuur en het vervullen van de wensen van de verschillende betrokkenen. Hiermee geeft dit park een goede invulling aan de verschillende beleidsgebieden, doelstellingen en ambities van de Gemeente Oss, en tot ons genoegen heeft de meerderheid van gemeenteraadsleden hier gisteren mee ingestemd.”

Gedurende de planontwikkeling heeft het project vele aanpassingen ondergaan. Zo zijn de toegankelijkheid tot het zonnepark en de beplanting rond en in het park in overeenstemming gebracht met de wensen van omwonenden. Daarnaast worden er minder zonnepanelen geplaatst dan in eerste instantie voorgesteld; van de bijna 11 hectare wordt minder dan 5 hectare benut voor panelen. Meer dan de helft van het terrein wordt ter beschikking gesteld voor natuurontwikkeling, wat gunstig is voor diersoorten zoals dassen.

Verder kunnen direct omwonenden, maar ook andere bewoners van de gemeente Oss, financieel deelnemen in het project door middel van obligaties met een goed rendement. Daarnaast zullen de direct omwonenden ook gebruiken kunnen maken van een aanbod voor groene stroom tegen een gereduceerd tarief. Zo realiseren zij de komende 25 jaar elk jaar een besparing op hun energierekening. Over al deze toezeggingen zijn harde afspraken gemaakt met de Gemeente Oss, die in een anterieure overeenkomst en participatieovereenkomst zijn vastgelegd.

Het projectteam gaat nu starten met de voorbereidingen voor de financierings- en bouwfasen.