Infinergy is een ontwikkelaar van medium- en grootschalige wind- en zonne-energieprojekten. We hebben alle kennis en expertise in huis die nodig is voor de ontwikkeling van het juiste projekt in de juiste lokatie. We werken nauw samen met landeigenaren, bewoners in de buurt van onze projekten en lokale overheden om het best mogelijke projekt te realiseren. We zijn een succesvolle organisatie van mensen die geloven in duurzame energie voor een betere toekomst, en we werken hard aan een zo goed mogelijke bijdrage hieraan. Infinergy is actief sinds 2003 en vanaf 2017 zijn we een zelfstandige onderneming.